top of page

Bestuursleden

Het bestuur van badmintonvereniging VOG bestaat op dit moment uit zes leden. Zij worden door de VOG-leden gekozen op een algemene ledenvergadering voor een termijn van drie jaar. Ieder jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur komt verder jaarlijks ongeveer zes keer bijeen om lopende zaken te bespreken. Met een nieuwsbrief houden ze de leden hiervan inhoudelijk op de hoogte. Tevens beheert het bestuur de clubkas en houdt zij contact met de diverse commissies van vrijwilligers. VOG kent een toernooicommissie, een ledenwerfcommissie en een spelletjescommissie.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

bottom of page