top of page

Opzeggen

Bedanken als lid kan één keer per kalenderjaar (uiterlijk 4 weken voor 1 januari) en dient te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Dit kan schriftelijk gericht aan:

Ledenadministratie BC VOG
L Costerplein 19
3817 HH AMERFOORT

Opzeggen per e-mail kan ook mits de e-mail wordt verstuurd vanuit de mailbox van het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is. De opzegging per e-mail kun je sturen naar Leden.vog@gmail.com

Zonder afmelding via een van bovenstaande mogelijkheden wordt de contributie doorberekend.

Kan ik per maand opzeggen?
Nee, opzeggen is alleen per kalenderjaar mogelijk met inachtneming van 4 weken opzegtermijn

(dus 4 weken vóór 1 januari).

BC-VOG is een vereniging. Verenigingen zijn onderworpen aan het verenigingsrecht (2:26 ev. BW). De regelgeving van de Wet van Dam  – die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen –  is niet een aparte wet, maar is opgenomen in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW alsmede in artikel 2:35 BW.

Op grond van art. 2:35 lid 6 BW voldoet de BC-VOG aan deze wetgeving door er voor te zorgen dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.

bottom of page