top of page

Privacy statement

BC-VOG

 

De badminton vereniging BC-VOG biedt leden de mogelijkheid tot het beoefenen van de badmintonsport.

 

Hiertoe worden persoonsgegevens in een ledenadministratie verwerkt.

 

In dit privacy statement leest je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

 

Soort gegevens

 

BC-VOG verwerkt de volgende gegevens:

  • Standaard personalia: Naam, adres, e-mail, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum.

  • Financiële gegevens:

Bankrekeningnummer,                                                                                                     

Sepa-Machting, factuurhistorie.

 

Doelen van de verwerking

 

Wij gebruiken de gegevens voor

 

  • Facturering

  • Mailingen naar onze leden

  • Maken van magneetkaartje (Rood of Blauw)

  • Verjaar kalender in het clubblad

 

Bewaartermijnen

 

De gegevens worden bewaard tot maximaal 15 maanden nadat men zijn lidmaatschap beëindigd heeft. (15 maanden omdat we de verslaglegging over het afgelopen boekjaar willen kunnen realiseren)

 

Privacy maatregelen

 

BC-VOG heeft ervoor gekozen op haar eigen website (www.bcvog.nl) geen gegevens van leden te registreren.

 

BC-VOG gebruikt een professioneel boekhoud pakket (www.e-boekhouden.nl) voor beheer van de ledenadministratie.

 

Toegang tot de ledenadministratie hebben alleen de leden van het bestuur en de ICT beheerder.

 

  • De ICT beheerder legt verantwoording af aan de Voorzitter.

  • Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV.

 

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

 

Voor facturatie hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de ING Bank en wij leveren alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering aan de ING Bank.

 

De ledenadministratie wordt gevoerd bij de verwerker www.e-boekhouden.nl en hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden).

 

Uw privacy rechten

 

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kun je  verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.

 

Dit kun je  doen door het versturen van een e-mail naar de Penningmeester.

 

Het moge duidelijk zijn dat een verzoek op verwijderen van persoonsgegevens kan leiden tot het vervallen van lidmaatschap.

 

Contactgegevens BC-VOG

 

Mail naar Penningmeester Roelof de Bruin:  info@bc-vog.nl.

bottom of page