top of page

Meldpunt datalek bij de BC-VOG

Onderstaand is het protocol dat de BC-VOG hanteert bij de melding van een datalek beschreven.

Datalek Protocol

Als een datalek bij de BC-VOG geconstateerd wordt, dan moet dit gemeld worden.

De melding kan gedaan worden via de een e-mail naar de BC-VOG vereniging.

De secretaris registreert de melding in de datalekken registratie van de BC-VOG.

De secretaris beoordeelt vervolgens de melding en onderneemt actie.

Indien nodig wordt door de secretaris een melding gemaakt bij het Meldloket datalekken Autoriteit (https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hierbij wordt de volgende richtlijn gebruikt bij het beoordelen of een datalek gemeld wordt: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/
richtsnoeren_meldplicht_datalekken_0.pdf

Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het melden van een datalek bij de BC-VOG is: info@bc-vog.nl

bottom of page